За да изградите балансиран и щастлив живот, първо трябва да внесете известен баланс в душата си. Ето признаците на хармоничната жена.

✔️Остави миналото в миналото.

Недоволство, разочарование, гняв, страх, вина, съжаление – всички тези емоции и мисли за минали взаимоотношения, ви държат здраво, принуждавайки ви да преживявате отново болезнени картини на това, което е изчезнало. Не, те не те държат. Ти ги пазиш . Една хармонична жена ще  разглоби тези разпадащи се скелети, ще ги зарови и ще живее в настоящето, с мисли за по -добро бъдеще.

✔️Създава  правила за живот

От детството жените са натоварени с планина отговорности: тя дължи и това, и това, и третото, и десетото. Има и  много желаещи да я поучават: мама, татко, обществото, приятелки, мъже, съседи, свещеници, психолози… Да се ​​опитваш да живееш по чужди правила означава ,да живееш чужд живот. Една хармонична жена избира това, което е подходящо и полезно за нея, а не за другите. Тя е свободна от предразсъдъци, стереотипи и преценки.

✔️Приема истината такава, каквато е.

Можете да мечтаете за красивото бъдеще или да живеете в щастливото настояще. Хармоничната жена гледа трезво на света, приема понякога горчива, но полезна за психичното здраве истина и живее в реалния свят. Сега.

✔️Разчита на хора не само близки по кръв,но и по дух

Понякога дори нашите най -близки роднини са недобронамерени  и често човек, който не е в никаква роднинска връзка с вас, прави хиляда пъти повече за вас.Така че той е „близък човек“.Хармоничната жена  ясно разделя хората на близки, непознати и манипулатори, които се представят за свои, ап осле ги използват и нараняват. Тя сама създава обкръжението си, избира комуникация, която я захранва с енергията на позитивност и спокойствие, избягвайки токсичните отношения с когото и да било.